Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος Κυθήρων με δικούς του πόρους στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2017
Στείρωση – θεραπείες  91 γάτες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2018
Στείρωση – θεραπείες  150 γάτες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2019
Στείρωση – θεραπείες  106 γάτες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2020
Στείρωση – θεραπείες  164 γάτες + 1 σκύλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2021
Στείρωση – θεραπείες  201 γάτες + 5 σκύλοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2022
Στείρωση – θεραπείες  121 γάτες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 6/2023
Στείρωση – θεραπείες  84 γάτες

_______________________________________________________________

Α. Ανά οικισμό

Α/Α

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2020 2021 2022 ΕΩΣ 6/2023

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

1 ΠΟΤΑΜΟΣ 8

15

30

5

58

2 ΛΙΒΑΔΙ

70

22 10 6

108

3 ΣΤΡΑΠΟΔΙ 4 2 1

7

4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΑΝΙΚΑ 4 2

6

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ 6

6

6 ΔΙΑΚΟΦΤΙ 13 19 2

34

7 ΜΗΤΑΤΑ 1

1

8 ΛΟΥΡΑΝΤΙΑΝΙΚΑ 2 4

6

9 ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ 20 7 3

30

10 ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ 2 1

3

11 ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ 5 1

6

12 ΚΥΠΡΙΩΤΙΑΝΙΚΑ 2 1

3

13 ΚΑΛΑΜΟΣ 6 12 2

20

14 ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ 4 7 16

27

15 ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ 9 2

11

16 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

1

7 17 23

48

17 ΦΡΑΤΣΙΑ

2

2

18 ΚΑΨΑΛΙ

2

10 3 1

16

19 ΚΑΤΟΥΝΙ

3

1

4

20 ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ

26

26

21 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

25

14 1

40

22 ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1

1

23 ΠΑΛΙΟΠΟΛΗ

2

4

2

24 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

3

3

25 ΣΤΑΘΙΑΝΙΚΑ

2

2

4

26 ΝΤΟΥΡΙΑΝΙΚΑ

3

3

27 ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

5

2

7

28 ΧΩΡΑ

10

6 1

17

29 ΠΛ.ΑΜΜΟΣ

10

1

11

30 ΔΡΥΜΩΝΑΣ

5

5

31 ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ

3

3

32 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΝΙΚΑ

2

2

33 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

12

1

13

34 ΚΑΡΑΒΑΣ

18

18

35 ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

2

2

36 ΑΜΗΡ ΑΛΗ

11

11

37 ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΑΝΙΚΑ

1

1

38 ΔΟΚΑΝΑ

1

1

 

B’. Από κεντρικούς πόρους

Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΟΤΑΜΟΣ 20
2 ΛΙΒΑΔΙ 2
3 ΠΛ.ΑΜΜΟΣ 3
4 ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ 1
5 ΚΑΡΑΒΑΣ 1
6 ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ 2
7 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 6
8 ΧΩΡΑ 1
9 ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ 6
10 ΠΙΤΣΙΝΑΔΕΣ 2
11 ΓΟΥΔΙΑΝΙΚΑ 2
12 ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2
13 ΚΑΛΑΜΟΣ 3
14 ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ 4
15 ΔΙΑΚΟΦΤΙ 4
16 ΞΕΡΟΝΙΑΜΑΤΑ 5
17 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 14
18 ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1
19 ΤΡΙΦΥΛΙΑΝΙΚΑ 1

 

Γ’. Από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” (21-11-2023 έως και 9-12-2023)

Α/Α ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΟΤΑΜΟΣ 7
2 ΛΙΒΑΔΙ 15
3 ΜΗΤΑΤΑ 1
4 ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ 21
5 ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ 4
6 ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 1
7 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 3
8 ΦΡΑΤΣΙΑ 3
9 ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ 4
10 ΑΥΛΑΙΜΩΝΑΣ 1
11 ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1

 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ OTI:

  1. η διαχείριση αδέσποτων περιλαμβάνει  στείρωση, εμβολιασμό, θεραπευτικές αγωγές, αποπαρασιτώσεις, καθώς και παρατηρήσεις αναλόγως την περίπτωση και για κάθε ζώο ξεχωριστά, ατομική καρτέλα, με φωτογραφία του ζώου και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης,
  2. μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ προμηθευτήκαμε εμβόλια αξίας 3.000 ευρώ,
  3. η φιλοζωική των Κυθήρων με ιδίους πόρους έκανε την διαχείριση των αδέσποτων στην περιοχή του νοσοκομείου Κυθήρων,
  4. από τον Μάϊο του 2022 έχουμε σίτιση 1 φορά την βδομάδα σε 12 σημεία,
  5. για να επιτευχθεί το πρόγραμμα αυτό έχουν βοηθήσει εθελοντές από την Αγία Πελαγία- Καραβά- Πιτσινάδες- Ποταμό- Λιβάδι- Καστρισιάνικα- Μυλοπόταμο- Αντικύθηρα και υπάλληλοι του Δήμου πέρα των καθηκόντων τους.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης