Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
Συγκεκριμένα:

Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός ατόμων : (03)
Ειδικότητα : ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αριθμός ατόμων : (01)
Ειδικότητα : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Αριθμός ατόμων : (01)

Μπορείτε να δείτε τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία καθώς και ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης