Δημαιρεσίες και ανάθεση καθηκόντων Αντιδημάρχων

Δημαιρεσίες και ανάθεση καθηκόντων Αντιδημάρχων

Το μεσημέρι της Τρίτης 2 Ιανουαρίου 2024, συνεδρίασε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Κατσανεβάκη και εξέλεξε σε κλίμα συναίνεσης και ομόφωνα το νέο του προεδρείο για χρονικό διάστημα 30 μηνών, ήτοι για το ήμισυ της νέας δημοτικής περιόδου, ως εξής:

– Πρόεδρος: Καψάλης Κωνσταντίνος: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
– Αντιπρόεδρος: Μαγουλάς Νικόλαος
– Γραμματέας: Σοφίος Ανάργυρος

Στη συνέχεια, εκλέχθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο:

– Πρόεδρος: ο Δήμαρχος εκ του Νόμου
– Τακτικά Μέλη: Καλλίγερος Δημήτριος, Κομηνός Γεώργιος, Σουρής Ζαχαρίας, Μεγαλοκονόμος Παναγιώτης

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Δήμαρχος όρισε τους Αντιδημάρχους για το 2024 καθώς και τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι:
1. Στρατηγός Γεώργιος – Άγγελος
2. Κομηνός Γεώργιος
3. Ζαντιώτης Παναγιώτης
4. Καλλίγερος Δημήτριος
5. Κατσανεβάκης Ιωάννης

Δείτε τα καθήκοντά τους εδώ

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίστηκαν οι:
1. Βάρδα Σταματίνα
2. Φατσέας Ορέστης
3. Κασιμάτης Ιωάννης

Δείτε τις αρμοδιότητές τους εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης