Ξεκινάει το Αστικό Σχολείο Ποταμού

Ξεκινάει το Αστικό Σχολείο Ποταμού

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Επισκευή και Αλλαγή Χρήσης Παλαιού Σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Ποταμό Κυθήρων», μεταξύ του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη και της αναδόχου εταιρείας ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 325.000€ με το ΦΠΑ και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 295.961,85€. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα CLLD/LEADER, μέσω του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες.

Πρόκειται για ακόμα μια δέσμευση της Δημοτικής Αρχής που υλοποιείται. Η αποκατάσταση του εμβληματικού Αστικού Σχολείου Ποταμού, ενός εξαίρετου αρχιτεκτονικού δείγματος της Αγγλοκρατίας των Κυθήρων, αποτελούσε για πολλές δεκαετίες πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, ωστόσο, η ουσιαστική ενασχόληση του Δήμου με το έργο αυτό ξεκίνησε το 2015, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την αλλαγή χρήσης του κτιρίου και την μετατροπή του σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ακολούθησε μια μακρά γραφειοκρατική διαδικασία μεταξύ Δήμου, Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου (προστατευόμενο μνημείο), με αποτέλεσμα την ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα CLLD/LEADER και τη δημοπράτησή του από το Δήμο μας.

Θα εκτελεστούν μείζονες ανακαινιστικές εργασίες, όπως καθαιρέσεις τοιχοποιίας, νέοι χώροι υγιεινής, νέα στέγη, νέα κουφώματα, πλήρης ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, αρχιτεκτονική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεις, μονώσεις, φωτισμοί, αστικός εξοπλισμός κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος μας και κατ΄ επέκταση όλοι οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς και δρώντες, θα αποκτήσουν έναν μοναδικό χώρο πολιτισμού και τεχνών, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρο το νησί. 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης