Αποκομιδή ογκωδών απορριμάτων

Αποκομιδή ογκωδών απορριμάτων

Ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρής βλάβης του οχήματος που μεταφέρει τους μεγάλους μεταλλικούς κάδους ογκωδών απορριμμάτων, δεν πραγματοποιείται η μεταφορά τους.

Γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί σύντομα η βλάβη του οχήματος, (αλυσιδάκι), αλλά μέχρι τότε παρακαλούμε να μην τοποθετείτε υλικά στους κάδους αυτούς.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης