Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εντός του οικισμού της Πλατείας Άμμου

Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εντός του οικισμού της Πλατείας Άμμου

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΛΞΩΛΨ-ΣΜΡ αποφασίστηκε η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εντός του οικισμού της Πλατείας Άμμου, (οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων) , της τοπικής κοινότητας Καραβά και συγκεκριμένα την κύρωση δύο οικοπέδων τμημάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν σε κοινή χρήση ως δρόμοι με τις συμβολαιογραφικές πράξεις αντίστοιχα: 7519/02-08-1994 και 8111/12-11-1995 της συμβολ/φου Κυθήρων Αγγελικής Αλεγρη – Λιακάτου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα έτους 1995 των Μ. Μαλακού, Πολιτικού Μηχανικού και Χ. Σούγιαννη, Αρχιτέκτων Μηχανικού, κατόπιν αιτήματος της κυρίας Κωνσταντίνας Χειλά.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

1. Ανακοίνωση

2. Τοπογραφικό σχέδιο

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης