Πληροφορίες για τις εκλογές

Πληροφορίες για τις εκλογές

Παραθέτουμε παρακάτω έγγραφα που αφορούν τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές εκλογές τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε:
1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης