Οριστικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Παιδικού σταθμού

Οριστικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου Παιδικού σταθμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή TE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κατεβάστε τον πίνακα από εδώ
Πίνακας αποκλεισμένων ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Ειδικότητα : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κατεβάστε τον πίνακα από εδώ
Πίνακας αποκλεισμένων ΥΕ

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης