Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Χρονικό διάστημα κατάθεσης δικαιολογητικών 4 – 14 Αυγούστου 2023.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση

3. Παράρτημα

 

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης