Περίληψη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού στον παιδικό σταθμό

Περίληψη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού στον παιδικό σταθμό

Περίληψη ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»

Τελευταία ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών 7 Αυγούστου 2023

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία για την ενημέρωσή σας:

  1. Περίληψη ανακοίνωσης
  2. Ειδικό παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ
  3. Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης