Τροποποίηση ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Τροποποίηση ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο Δήμος Κυθήρων με την 85/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε σε τροποποίηση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών», ως προς:

  • τον συστημικό αριθμό του διαγωνισμού, ο οποίος από 196658 γίνεται πλέον ο 196658,1,
  • την ποσότητα των ειδών που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο αρχικός προϋπολογισμός, και
  • την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγιση τους, οι οποίοι από 13/7/2023 και 17/7/2023 μετατίθενται στις 27/7/2023 και 31/7/2023, αντίστοιχα.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης