Λογαριασμοί ύδρευσης

Λογαριασμοί ύδρευσης

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων ότι στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας Ύδρευσης με την εγκατάσταση του συστήματος  ψηφιακών υδρομέτρων καθώς και άλλων έργων τηλεμετρίας και αυτοματισμού (που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής και το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), υλοποιούμε την υπόσχεσή μας για την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης ανά μεμονωμένο τετράμηνο, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας.

Ήδη συντάσσονται οι χρηματικοί κατάλογοι Τελών Ύδρευσης για το Α’4μηνο 2023 αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη όλων των Χρηματικών Καταλόγων Τελών Ύδρευσης για το Γ’4μηνο 2022 και έχουν βεβαιωθεί και αποσταλεί σχεδόν όλοι οι αντίστοιχοι λογαριασμοί. Αντιλαμβανόμαστε ότι η αποστολή συγκεντρωτικών λογαριασμών, ενδέχεται να δημιουργεί βάρος στους καταναλωτές, όμως, είναι απαραίτητη προκειμένου να αρχίσουν οι λογαριασμοί να εκδίδονται στον κανονικό τους χρόνο και φυσικά συμβαίνει για τελευταία φορά.

Στόχος μας είναι να ολοκληρώνεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των λογαριασμών, εντός του επόμενου 4μήνου.

Παρακαλούμε τους καταναλωτές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης, αφού το νερό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης , ενώ το κόστος του για το Δήμο  έχει αυξηθεί κατακόρυφα (κυρίως λόγω της ενέργειας), χωρίς η αύξηση αυτή να έχει περάσει στον καταναλωτή και χωρίς καμία αύξηση της τιμολόγησης εδώ και χρόνια.

Ο καθημερινός έλεγχος της κατανάλωσης μέσω του ελέγχου της καταγραφής του υδρομέτρου, θα προστατέψει τους καταναλωτές από μεγάλους λογαριασμούς και το Δήμο μας από τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης