Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 προκήρυξης του Δήμου Κυθήρων χρονικής διάρκειας 8 μηνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 28/6/2023 έως και 7/7/2023.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ:

1. Αίτηση
2. Ανακοίνωση
3. Παράρτημα

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης