Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023

Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023

Αναρτώνται οι πίνακες κατάταξης, (προσληπτέων και απορριπτέων), της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο.
Νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων δέκα (10) ημερών ήτοι : από 28/6/2023 έως και 7/7/2023.

1. Πίνακας κατάταξης ΥΕ καθαριότητας
2. Πίνακας κατάταξης ΔΕ οδηγών
3. Πίνακας απορριπτέων

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης