Περιορισμοί κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης έργων

Περιορισμοί κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης έργων

Από την Τρίτη  27  Ιουνίου έως το Σάββατο 1 Ιουλίου θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δρόμο Διακοφτι – Αυλαίμωνας (Μόρμορη).

Ως εκ τούτου ο εν λόγω δρόμος θα παραμείνει κλειστός το διάστημα αυτό.

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης