Πίνακες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πίνακες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (Εργάτες πυροπροστασίας Κυθήρων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (Εργάτες πυροπροστασίας Αντικυθήρων)

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης