Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών για την φύλαξη δασών, δασικών εκτάσεων, και τον καθαρισμό δημοτικών χώρων από χόρτα κτλ, για την πρόληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης