Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, στην Πλατεία Άμμο

Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, στην Πλατεία Άμμο

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΛΞΩΛΨ-ΣΜΡ αποφασίστηκε η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εντός του οικισμού της Πλατείας Άμμου, (οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων) , της τοπικής κοινότητας Καραβά και συγκεκριμένα την κύρωση δύο οικοπέδων τμημάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν σε κοινή χρήση ως δρόμοι με τις συμβολαιογραφικές πράξεις αντίστοιχα: 7519/02-08-1994 και 8111/12-11-1995 της συμβολ/φου Κυθήρων Αγγελικής Αλεγρη – Λιακάτου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα έτους 1995 των  Μ. Μαλακού, Πολιτικού Μηχανικού και Χ. Σούγιαννη, Αρχιτέκτων Μηχανικού, κατόπιν αιτήματος της κυρίας Κωνσταντίνας Χειλά.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α /31-03-2011) αναρτάται :

  • Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στη Χώρα Κυθήρων.
  • Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ποταμού Κυθήρων.
  • Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καραβά Κυθήρων.
  • Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων (www.kythira.gr)
  • Στην ημερήσια εφημερίδα Αττικής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ»
  • Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ»

Το από Ιουνίου 2021 συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Μαρία Γ. Δημοπούλου, στο οποίο ισχύουν οι όροι δόμησης ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟ», της Ν. Κυθήρων και φαίνεται με απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του οικισμού το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινόχρηστων χώρων που έχει παραχωρηθεί με τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας στο Δημαρχείο Κυθήρων μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την τελευταία ανάρτηση.

Κατεβάστε το τοπογραφικό διάγραμμα από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης