Ξεκινάει η ανάπλαση του Ποταμού Αντικυθήρων

Ξεκινάει η ανάπλαση του Ποταμού Αντικυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης στον οικισμό Ποταμού Αντικυθήρων, όπως πλακοστρώσεις, βελτιώσεις οδοστρωμάτων, διαμόρφωση κρηνών και φωτισμό.

Ανάδοχος του έργου είναι ο Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης είναι 252.000,00€ και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (9%) 229.844,54€ με το Φ.Π.Α.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης