Χρηματοδοτήσεων συνέχεια για τον Δήμο μας!

Χρηματοδοτήσεων συνέχεια για τον Δήμο μας!

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα και του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη και χάρη στην αμέριστη στήριξη του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρου Βαρελίδη, ο Δήμος μας  επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 3.703.775€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την εκτέλεση νέων σημαντικών έργων ύδρευσης στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το πρόβλημα επάρκειας τους θερινούς μήνες και να διατηρήσουμε την ποιότητά του νερού σε υψηλά επίπεδα.

Η Πράξη που χρηματοδοτήθηκε περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών και ανόρυξη νέων γεωτρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων και συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 13 γεωτρήσεις:

(α) στην περιοχή της Κοινότητας Ποταμού οι υδρογεωτρήσεις στις θέσεις Κουμέλια, Μοσχάτο, Γήπεδο Ποταμού, Πλακουτά και Ψωμά (αντικατάσταση παλαιών γεωτρήσεων),
(β) στην περιοχή Διακοπουλιάνικα και Πετρούνι της Κοινότητας Καραβά (αντικατάσταση παλαιών γεωτρήσεων),
(γ) στην περιοχή Κάκαβος της Κοινότητας Μητάτων (ανόρυξη νέας γεώτρησης),
(δ) στην περιοχή Μηλαπιδέα της Κοινότητας Λιβαδίου (αντικατάσταση γεώτρησης),
(ε) στην περιοχή Κάλαμος της Κοινότητας Κυθήρων (αντικατάσταση γεώτρησης),
(στ) στην περιοχή Ξερονιάματα της Κοινότητας Κυθήρων (ανόρυξη νέας γεώτρησης),
(ζ) στις περιοχές Καμαρέλα και Άσπρος Λάκκος στα Αντικύθηρα

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματου ελέγχου των υποδομών ύδρευσης στην Δ.Ε. Κυθήρων. Θα εγκατασταθούν Σταθμοί Ελέγχου σε υποδομές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προηγούμενα έργα καθώς και πρόσθετοι Σταθμοί Διαχείρισης Πίεσης, Σταθμοί Μέτρησης Ποιότητας και Πίεσης σε σημεία που έχει εντοπιστεί σχετική ανάγκη κατά την λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των προηγούμενων έργων α) τηλεμετρία – τηλεέλεγχος (ΠΕΠ Αττικής) και β) νέα ψηφιακά υδρόμετρα (ΕΣΠΑ), το ποσοστό του Μη Τιμολογούμενου Νερού στη Δ.Ε. Κυθήρων έχει μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 32%, ενώ σημαντική μείωση παρατηρείται και στις απώλειες νερού από διαρροές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού αλλά και την αύξηση των εσόδων του Δήμου.

Τα νέα αυτά έργα σε συνδυασμό με τα άλλα έργα ύδρευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι αφαλατώσεις σε Αγ. Πελαγία και Διακόφτι ή βαίνουν προς υλοποίηση, όπως το έργο αντικατάστασης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης μήκους περίπου 23χλμ και νέες αφαλατώσεις σε Καψάλι, Αβλέμωνα και Αντικύθηρα, αποδεικνύουν ότι η Δημοτική μας Αρχή επενδύει σταθερά στη βελτίωση των υποδομών του νησιού μας, υποδομές που είναι απαραίτητες για την τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου.

Οι σημαντικές χρηματοδοτήσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, με την αξιοποίηση σχεδόν κάθε Πρόσκλησης και πηγής χρηματοδότησης και με περισσότερα 35.000.000€ τον τελευταίο χρόνο μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης,  αποτελούν προϊόν μεθοδικού σχεδιασμού, συστηματικής δουλειάς και αρμονικής συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και τους τεχνικούς συμβούλους του Δήμου.

Συνεχίζουμε με την στήριξή σας να δουλεύουμε για τα Κύθηρα που μας αξίζουν!

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης