Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δ. Κυθήρων

Ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δ. Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), το οποίο συνιστά το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών σε βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδομές και χρήσεις.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΑΠ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και φορείς να συμπληρώσουν έως τις 15.6.2023 σχετικό ερωτηματολόγιο , προκειμένου να καταγραφούν πτυχές των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και εμπειριών στις μετακινήσεις και να ληφθούν υπ’ όψη κατά την κατάρτισή του.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2022, από το Πράσινο Ταμείο.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης