Προκήρυξη διακήρυξης “Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Κυθήρων”

Προκήρυξη διακήρυξης “Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Κυθήρων”

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανάδοχου, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 95) για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ’’

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης