Διακοπές υδροδότησης στις Καρβουνάδες

Διακοπές υδροδότησης στις Καρβουνάδες

Από τις 25/04/2023 και για δύο εβδομάδες θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πιτσινιάνικα.

Ως εκ τούτου το διάστημα αυτό σε οικισμούς της Δημοτικής κοινότητας Καρβουνάδων θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές υδροδότησης οι οποίες θα αποκαθιστώνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

 

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης