Αποκομιδή απορριμμάτων

Αποκομιδή απορριμμάτων

Λόγω προβλημάτων στο προσωπικό της καθαριότητας η αποκομιδή πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς.

Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών μας για το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική εργασία των εργαζομένων μας.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Γεώργιος Κομηνός

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης