Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμαρχος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : (05)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Δύο (2) μήνες

Δείτε περισσότερα εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης