Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο :
«Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)»,
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 1.480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης