Συνεδρίαση Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Συνεδρίαση Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Κυθήρων, περιφερειακής ενότητας νήσων και των δημοτικών κοινοτήτων Σαλαμίνος, Αιαντειου, Αμπελακιων και Σεληνιων του δήμου Σαλαμίνας περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.: 71305/15-6-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΑΓΟΡ1Κ-Δ1Ω – ΦΕΚ 602/Υ.Ο.Δ.Δ./ 2021) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 132630/26-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ7ΚΟΡ1Κ-ΝΝ9 – ΦΕΚ 1087/Υ.Ο.Δ.Δ./2021) όμοια, θα συνεδριάσει τις κάτωθι ημέρες:

Πέμπτη 9 του μηνός Μαρτίου και ώρα 10:00’π.μ.,
Παρασκευή 10 του μηνός Μαρτίου και ώρα 10:00’π.μ.,
Δευτέρα 13 του μηνός Μαρτίου και ώρα 1΄0:00’π.μ. και
Τρίτη 14 του μηνός Μαρτίου και ώρα 10:00’π.μ.,

στην έδρα της, επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5, 3ος όροφος στον Πειραιά

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο με τις αντιρρήσεις από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης