Νέα έργα ύδρευσης στα Κύθηρα

Νέα έργα ύδρευσης στα Κύθηρα

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων».

Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 180.000,00€ και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (ποσοστού 36,59%) είναι 117.980,15€ με το ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας, ύστερα από αίτημα του Δήμου μας.

Με το έργο αυτό, ενισχύεται ουσιαστικά η υδροδότηση στους οικισμούς Λιβάδι και Αγία Πελαγία.

Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ και η προθεσμία ολοκλήρωσης ανέρχεται σε 8 μήνες.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης