Λειτουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων

Λειτουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων

Η υλοποίηση του ΧΥΤΥ των Κυθήρων -αλλά και του μικρού ΧΥΤΥ Αντικυθήρων- και η ταυτόχρονη αποκατάσταση των δύο παλαιών ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), επιλύει άμεσα και οριστικά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των νησιών μας, το οποίο αποτελούσε για δεκαετίες αντικείμενο συζητήσεων και διαβουλεύσεων, ενώ σημαντική είναι και η απάλειψη του ετήσιου προστίμου των 320.000€ που επιβαλλόταν για αρκετά χρόνια στη Χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τους 2 ανεξέλεγκτους ΧΑΔΑ του Δήμου Κυθήρων (80.000€/εξάμηνο/ΧΑΔΑ).

Το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Κυθήρων και Αντικυθήρων, της κατασκευής ΧΥΤΥ στα Κύθηρα και μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα και της δημιουργίας μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας διαφορετικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς τόσο μεγάλα και οραματικά έργα απαιτούν μακρόχρονη διαδικασία μελέτης, ωρίμανσης, αδειοδότησης, χρηματοδότησης και εκτέλεσης.

Η Πράξη χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020, και αποτελεί ένα παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και βέλτιστης αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων ενός Περιφερειακού Προγράμματος. Το εν λόγω έργο και οι διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν (μελέτες ωρίμανσης από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, χρηματοδότηση του έργου από το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020), αποτελούν καλή πρακτική και οδηγό για την επίλυση ανάλογων ζητημάτων και σε άλλες περιοχές της Χώρας μας.

Αυτό αναφέρει άλλωστε και η αρμόδια Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Elisa Ferreira στο σχετικό μήνυμά της για το έργο. Σημειώνει χαρακτηριστικά «Τα Κύθηρα έχουν δείξει πως είναι εφικτό να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας και στηρίζουμε σε εσάς για να γίνουν τα Κύθηρα και η Ελλάδα πρωτοπόροι της σύγχρονης και βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Το έργο έχει ήδη δείξει και αποδείξει την σημασία του για το μέλλον των Κυθήρων, αφού το νησί μας δίκαια και αντικειμενικά χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καθαρότερα στην Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που μεγάλοι νησιωτικοί και τουριστικοί Δήμοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Κυθήρων στον Λαχνό είναι υποδειγματική και η λειτουργία του ΧΥΤΥ εξαιρετική, παρά τη συνεχή εξέλιξη εργασιών, γεγονός που μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντιληφθεί εάν επισκεφθεί τον χώρο. Εξάλλου αυτό βεβαιώνεται και στις σχετικές εκθέσεις της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις του Δήμου Κυθήρων και του Δημάρχου κ. Ευστρ. Χαρχαλάκη προσωπικά με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), η οργάνωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (κομποστοποίηση και ΧΥΤΥ) έχει ανατεθεί στον ΕΔΣΝΑ (και δι΄ αυτού σε ιδιώτη μέσω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού) και έτσι ο Δήμος απεμπλέκεται οριστικά (διοικητικά και οικονομικά) από τη λειτουργία ενός σύγχρονου και απαιτητικού έργου, που με το υπάρχον προσωπικό θα αδυνατούσε να λειτουργήσει.

Η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΥ εξαρτάται, βέβαια, και από τις ποσότητες και το είδος των απορριμμάτων που καταλήγουν σε αυτόν. Για τον λόγο αυτό, στον ΧΥΤΥ έχει εγκατασταθεί Μονάδα Κομποστοποίησης για την διαχείριση των βιοαποβλήτων, η οποία θα λειτουργήσει σύντομα, ενώ ο Δήμος μας ενισχύει και προωθεί την Ανακύκλωση υλικών συστηματικά και αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2022 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 227,28 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (Μπλε κάδοι) και 7,2 τόνοι γυαλί, όταν τα αντίστοιχα νούμερα το 2019 ήταν 58 τόνοι και 0!

Παράλληλα, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αναμένεται η παραλαβή (στις αρχές του καλοκαιριού) ενός ακόμα νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, μετά τα 2 νέα οχήματα που λειτουργούν από το 2019 στο πλαίσιο του έργου. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 25 χρόνια (από την εποχή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου), καινούργια οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων παραλαμβάνονται και λειτουργούν στα Κύθηρα.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι ο σχεδιασμός του Δήμου σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ, περιλαμβάνει την υλοποίηση Συστήματος Διαλογής στην Πηγή με Δίκτυο Κάδων Διακριτών Ρευμάτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, βιοαπόβλητα, σύμμεικτα και γυαλί), Γωνιές Ανακύκλωσης και Πράσινο Σημείο, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης και να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο όγκος των αποβλήτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΥ.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Απολογιστικό Λεύκωμα του έργου εδώ: lefkoma.pdf (kythira.gr)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Video εδώ:  XYTA Κυθήρων – YouTube

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης