Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του Υποέργου 2: «Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Μητάτων, (Παλαιό ΔΣ, Κοινοτικό γραφείο και περιβάλλων χώρος)»

Οι πιστώσεις προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από την Πρόσκληση ΑΤ07 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Πράξη με τίτλο: “Επανάχρηση εμβληματικών κτιρίων Δήμου Κυθήρων” στον Άξονα: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης