Μελέτες Θεάτρου Ποταμού Κυθήρων

Μελέτες Θεάτρου Ποταμού Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων δημοσιοποιεί και αναρτά τις μελέτες για την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού, που από τους μηχανικούς Δημήτριο Κροκίδη, Ιωάννη Αυγέρη και Γεώργιο Τσαγκαράκη.
Οι μελέτες ανατέθηκαν μέσω διαγωνισμού και η δαπάνη, ύψους 25.000€, καλύφθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου. Η διαδικασία δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και ολοκλήρωσης των μελετών διήρκησε περισσότερα από 2 χρόνια.

Η Δημοτική Αρχή, ολοκληρώνοντας τις μελέτες για το Θέατρο Ποταμού, υλοποιεί μια ακόμα δέσμευσή της και πλέον – μετά την οριστική αδειοδότηση του έργου (Αρχαιολογία, Δασαρχείο, ΣΑ, κ.λπ.) – θα αναζητήσει την ανάλογη χρηματοδότηση, ύψους 715.000€ (με το ΦΠΑ). 

1.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
3.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
4.ΟΨΗ
5.ΤΟΜΕΣ
6.ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ
7.ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΗΝΗΣ
8.ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΚΗΝΗΣ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης