Λειτουργία ΚΕΠ Ποταμού

Λειτουργία ΚΕΠ Ποταμού

Λόγω μετεγκατάστασης σε νέο χώρο, το ΚΕΠ Ποταμού δεν θα εξυπηρετήσει το κοινό την Τρίτη 1 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης