Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης