Νέες προτάσεις έργων ύδρευσης υπέβαλε ο Δήμος μας

Νέες προτάσεις έργων ύδρευσης υπέβαλε ο Δήμος μας

Δύο νέες προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4.617.654,90€ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης σε Κύθηρα και Αντικύθηρα, υπέβαλλε ο Δήμος Κυθήρων σε Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η πρώτη πρόταση αφορά στα Κύθηρα και περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών και ανόρυξη νέων υδρογεωτρήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες συνεχούς ομαλής υδροδότησης του νησιού μας, στις περιοχές Κουμέλια, Μοσχάτο, Γήπεδο, Πλακουτά και Ψωμά της Τ.Κ. Ποταμού, Διακοπουλιάνικα και Πετρούνι της Τ.Κ. Καραβά, Κάκαβος της Τ.Κ. Μητάτων, Μηλαπιδέα της Τ.Κ. Λιβαδίου και Κάλαμος και Ξερονιάματα της Τ.Κ. Κυθήρων.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρότασης περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση του υφιστάμενου συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματου ελέγχου των υποδομών ύδρευσης στην Δ.Ε. Κυθήρων. Θα εγκατασταθούν Σταθμοί Ελέγχου σε υποδομές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προηγούμενα έργα καθώς και πρόσθετοι σταθμοί Διαχείρισης Πίεσης, Σταθμοί Μέτρησης Ποιότητας και Πίεσης σε σημεία που έχει εντοπιστεί σχετική ανάγκη κατά την λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος.

Η δεύτερη πρόταση αφορά στα Αντικύθηρα και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματου ελέγχου των υποδομών ύδρευσης, που θα επιτρέπει την ασφαλή επίβλεψη των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχές, στάθμες, πιέσεις, καταναλώσεις κλπ), τη συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων (ψηφιακά υδρόμετρα) και την εκτέλεση χειρισμών από απόσταση για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Επιπλέον, προβλέπονται 2 υδρευτικές γεωτρήσεις στα Αντικύθηρα, στις θέσεις Καμαρέλα και Άσπρος Λάκκος.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων έργων τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και ψηφιακών υδρομετρητών, που ολοκληρώθηκαν το 2021, το ποσοστό του Μη Τιμολογούμενου Νερού στη Δ.Ε. Κυθήρων από το 2016 μέχρι και σήμερα έχει μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 32% ενώ σημαντική μείωση παρατηρείται και στις απώλειες νερού από διαρροές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού, κάτι που ήταν εμφανές ειδικά κατά το φετινό καλοκαίρι, όταν παρά την τεράστια επισκεψιμότητα, τα προβλήματα υδροδότησης ήταν ελάχιστα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Τα προτεινόμενα έργα, εφόσον επιτευχθεί η χρηματοδότησή τους, σε συνδυασμό με τα άλλα έργα ύδρευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι αφαλατώσεις σε Αγ. Πελαγία και Διακόφτι, ή βαίνουν προς υλοποίηση, όπως το έργο αντικατάστασης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης μήκους περίπου 23χλμ και οινέες αφαλατώσεις σε Καψάλι, Αβλέμωνα και Αντικύθηρα, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ύδρευσης, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.

Οι υποβολές προτάσεων σε κάθε σχεδόν Πρόσκληση και πηγή χρηματοδότησης και οι σημαντικές χρηματοδοτήσεις που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, αποτελούν προϊόν μεθοδικού σχεδιασμού, συστηματικής δουλειάς και αρμονικής συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και τους τεχνικούς συμβούλους του Δήμου μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης