Ξεκινάει ο δρόμος του Μόρμορη

Ξεκινάει ο δρόμος του Μόρμορη

Η Δημοτική Αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της προς την τοπική κοινωνία, ανακοινώνει ότι υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Οδός Μόρμορη Αβλέμωνα» μεταξύ του Δημάρχου κ. Ευστρατίου Χαρχαλάκη και του αναδόχου κ. Χρήστου Μαρασιώνη.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα των τελευταίων ετών στο νησί, δεδομένου ότι συντομεύεται η διαδρομή από το Διακόφτι (κεντρικό λιμάνι) προς τις τουριστικές περιοχές του Αβλέμωνα και της Παλαιοπόλεως κατά τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη νέα Γέφυρα στη θέση «Μάκρωνας» που ήδη κατασκευάζεται, δημιουργεί νέες συνθήκες οδικής ασφάλειας και ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή και κατ΄ επέκταση στο νησί μας ως σύνολο.

Έτσι, δύο από τα πλέον ουσιώδη αιτήματα των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής, αιτήματα που είχαν διατυπωθεί από δεκαετιών, πλέον υλοποιούνται, χάρη στον μεθοδικό προγραμματισμό της Δημοτικής μας Αρχής και την ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Προβλέπεται η διαπλάτυνση του συνόλου της οδού σε μήκος περίπου 3,5 χιλιομέτρων προκειμένου να αποκτήσει το ενδεδειγμένο πλάτος των 5,5μ., η κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων, η τοποθέτηση μεταλλικών προστατευτικών στηθαίων και η διαγράμμιση της οδού μετά την ασφαλτόστρωσή της με νέο σύγχρονο ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκατοστών.

Η μελέτη και η πλήρης ωρίμανση του έργου (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων εγκρίσεων) ήταν μια μακρά διαδικασία που περατώθηκε επιτυχώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Αττικής της Π.Ε. Νήσων.

Το έργο, που χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, έχει συνολικό προϋπολογισμό 500.000€ (με το ΦΠΑ), ενώ μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (36%) η τελική δαπάνη του θα ανέλθει σε 322.189,10€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 8 μήνες.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης