Συναυλία Χορωδίας Κεύθος | Πλατεία Χώρας | 17/09/2022