Διακοπή υδροδότησης στον Αυλέμονα και στην Παλαιόπολη

Διακοπή υδροδότησης στον Αυλέμονα και στην Παλαιόπολη

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου από τις 8:00′ έως τις 10:00′ θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στους οικισμούς Αβλέμονα και Παλαιόπολη λόγω επισκευής βλάβης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης