Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ «Πνευματικό & πολιτιστικό κέντρο- Παιδικοί σταθμοί δήμου Κυθήρων»

Κατεβάστε τα παρακάτω έντυπα για να ενημερωθείτε σχετικά

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1
  2. Παράρτημα ΑΣΕΠ
  3. Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ.ΤΕ
  4. Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ.ΥΕ.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2022

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης