Νέα σύμβαση έργου οδοποιίας υπέγραψε ο Δήμαρχος

Νέα σύμβαση έργου οδοποιίας υπέγραψε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Οδοποιία Δρυμώνας – Καλαμαύρος” συνολικού προϋπολογισμού 185.000€. Το έργο αφορά στην βελτίωση και ασφαλτόστρωση 3.300 τ.μ. επιφάνειας οδοστρώματος στο τμήμα της οδού Δρυμώνας – Καλαμαύρος που δεν είχε ασφαλτοστρωθεί στο πλαίσιο της εργολαβίας για δρόμο προς Μελιδόνι.
Ανάδοχος του έργου είναι η Βιολέτα Κυράνη Ε.Δ.Ε. και το συνολικό ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (22%) ανέρχεται σε 145.336,35€. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτη χρηματοδότηση που έλαβε ο Δήμος μας από το Υπουργείο Εσωτερικών (Π.Δ.Ε.).
Η προθεσμία περάτωσης είναι 8 μήνες.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης