Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, οικισμού Πλατείας Άμμου

Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, οικισμού Πλατείας Άμμου

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 3/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΛΞΩΛΨ-ΣΜΡ αποφασίστηκε η έγκριση της έναρξης της διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εντός του οικισμού της Πλατείας Άμμου, (οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων), της Τοπικής κοινότητας Καραβά και συγκεκριμένα την κύρωση δύο οικοπέδων τμημάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν σε κοινή χρήση ως δρόμοι με τις συμβολαιογραφικές πράξεις αντίστοιχα: α) 7519/02-08-1994 και 8111/12-11-1995 της συμβολ/φου Κυθήρων Αγγελικής Αλέγρη-Λιακάτου, κατόπιν αιτήματος της κυρίας Κωνσταντίνας Χειλά.
Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης