Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη Χώρα Κυθήρων.

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη Χώρα Κυθήρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ χωρίς τουαλέτα (πρώην κατάστημα κρεοπωλείο), που βρίσκεται επί της κεντρικής οδού Χώρας Κυθήρων.
Είδος: Κατάστημα τουριστικών και λοιπών ειδών ή αποθήκη

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 28/06/2022, ώρα 14:00-14:30 στο Δημοτικό κατάστημα στη Χώρα Κυθήρων, ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Δημοπρασιών.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 180,00 ευρώ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 216.00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,από το γραφείο. Δημάρχου του Δήμου Κυθήρων
Αρμόδια υπάλληλος Πολυξένη Αλεζίδου Τηλέφωνο 2736031213

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης