Προσβάσιμα Κύθηρα!

Προσβάσιμα Κύθηρα!

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών νέων υποδομών Seatrac σε Αγ. Πελαγία, Διακόφτι και Παλαιόπολη  για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην θάλασσα σε ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα.

Η εγκατάσταση των 3 Seatrac υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προσβάσιμα Κύθηρα» συνολικού προϋπολογισμού 167.493€, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020».

Οι τρεις νέες υποδομές προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα (από το 2015) στο Καψάλι, η οποία θα επανατοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες, καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την έκταση των Κυθήρων. Ταυτόχρονα, η διασπορά των νέων υποδομών εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον μία από τις υποδομές θα είναι καθημερινά σε λειτουργία ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου μας για προώθηση πολιτικών ομαλής ένταξης ατόμων με αναπηρία επί ίσοις όροις.

Πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των διατάξεων μπορεί να δει κάθε ενδιαφερόμενος στην σχετική εφαρμογή στην ιστοσελίδα: https://seatrac.gr

Ο Δήμος Κυθήρων αξιοποιεί με συστηματικό τρόπο όλες  τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και υλοποιεί έργα και υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας!

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης