Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αμπελώνων

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αμπελώνων

Όλοι οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023, δύναται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως 15/6/2022.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με την υπ’ αριθμ.1059/128533/13-5-2022 νέα υπουργική απόφαση.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης