Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου του κτιρίου στον λιμένα του Διακοφτίου

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου του κτιρίου στον λιμένα του Διακοφτίου

Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Κυθήρων, προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή νερού-ποτών , προς τρίτους, με τη σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω, αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους επιβάτες των πλοίων που μετακινούνται από και προς το νησί των Κυθήρων ή τους τυχόν διερχόμενους της περιοχής.

Σε χώρο 10τμ στο κτίριο του Λιμένα του Διακοφτίου

Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα πραγματοποιηθεί στις 30-5-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 έως και 13.30 στα γραφεία που στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων, στην Χώρα Κυθήρων, ΤΚ 80100 ,ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Δημοπρασιών ,η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων (ΑΔΑ:64ΨΑΟΛΒΦ-Σ74).
Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξη της Δημοπρασίας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια την 6η Μαίου του 2022 με Αριθμ :ΑΔΑ 9ΝΗΩΟΛΒΦ-ΝΔ8
Ως τιμή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό μέτρο που θα χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή νερού-ποτών ορίζεται το ποσόν των τριάντα ευρώ (30 ,00 ευρώ)
Πληροφορίες για την δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων (τηλ2736031213 ή 2736320119 κ.Σταματίνα Βάρδα)

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης