Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυθήρων

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου που θα στεγάσει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυθήρων.

Το κτίριο πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν από 150 τμ έως 300 τ.μ (αντίγραφο κάτοψης του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία) εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίου, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων. Ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνει χώρους για:

1) γραφείο προϊσταμένου επιφάνειας 15 τ.μ περίπου,

2) θάλαμο διαμονής προσωπικού ανδρών επιφάνειας 20 τμ περίπου,

3) θάλαμο διαμονής προσωπικού γυναικών επιφάνειας 10 τ.μ περίπου,

4) χώρους υγιεινής για άνδρες και γυναίκες (wc και ντουζ) επιφάνειας 5 τμ περίπου έκαστος,

5) τηλεφωνείο επιφάνειας 10 τμ περίπου,

6) κουζίνα επιφάνειας 10 τμ περίπου. Θα προτιμηθεί ακίνητο το οποίο διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για υλικά, καύσιμα, λιπαντικά, γεννήτριες κλπ της υπηρεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης