Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του κτιρίου στον λιμένα του Διακοφτιου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του κτιρίου στον λιμένα του Διακοφτιου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΦΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων

Σύμφωνα με την αιθμ.8/2022 απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Κυθήρων (ΑΔΑ 6Ε55ΟΛΒΦΠΜ0) προκηρύσσει δημοπρασία για την
εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή νερού , προς τρίτους, με
τη σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω,
αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
επιβάτες των πλοίων που μετακινούνται από και προς το νησί των Κυθήρων ή τους
τυχόν διερχόμενους της περιοχής.

Σε χώρο 10τμ στο κτίριο του Λιμένα του Διακοφτίου

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα πραγματοποιηθεί
στις 1852022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στα Γραφεία
που στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων , στη Χώρα Κυθήρων, Τ.Κ. 80
100, ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής Δημοπρασιών, η οποία έχει
συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 9/2022 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Κυθήρων (ΑΔΑ :64ΨΑΟΛΒΦΣ74).

Ως τιμή εκκίνησης για κάθε τετραγωνικό μέτρο που θα χρησιμοποιείται από τον
αυτόματο πωλητή ορίζεται το ποσόν των τριάντα Ευρώ (30,00€).Πληροφορίες για τη
δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Κυθήρων (τηλ. 2736320119) και το Δήμο Κυθήρων (τηλ. 2736031213 κ.
Βάρδα Σταματίνα)

Ο Πρόεδρος
Καλλίγερος Δημήτριος

 

Κατεβάστε την περίληψη από εδώ

Κατεβάστε την Διακήρυξη από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης