Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της ΑΝΚΥ

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της ΑΝΚΥ

Περατώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εκκαθάρισης της “Πρότυπης Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ”, σύμφωνα με την από 30-11-2020 σχετική απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, στην οποία την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει ο Δήμος Κυθήρων. Μετά την εκκαθάριση και την πληρωμή φόρων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων, διανεμήθηκαν στους 2 μοναδικούς μετόχους της Εταιρείας τα εξής ποσά:
1. Στο Δήμο Κυθήρων 52.668€ από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου και 49.714,96€ από σχηματισθέντα κέρδη.
2. Στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας 532€ από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου και 502,17€ από σχηματισθέντα κέρδη.
Η λύση και εκκαθάριση της ΑΝΚΥ υπήρξε αταλάντευτη πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της λειτουργίας του Δήμου. Η ΑΝΚΥ συστάθηκε το 2010 με κύριο στόχο την εκμετάλλευση του Σπηλαίου της Αγ. Σοφίας και του Camping στο Καψάλι. Ωστόσο η διαδικασία αυτή ήταν παθογενής καθώς αφενός η ΑΝΚΥ δεν διέθετε ούτε μπορούσε να προσλάβει μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό (π.χ. με γνώσεις ξένων γλωσσών, διαδικασιών managment κ.λπ.) παρά μόνο εποχιακό (με ό,τι αυτό συνεπάγεται), αφετέρου οι 2 αυτοί χώροι (Σπήλαιο και Camping) ανήκουν στην αποκλειστική διαχείριση της Εγχώριας Περιουσίας, όπου τελικά επιστράφηκαν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης