Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για το αποχετευτικό δίκτυο νοτίου τμήματος Κυθήρων!

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για το αποχετευτικό δίκτυο νοτίου τμήματος Κυθήρων!

Διεκδικούμε 31.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για το μεγαλύτερο έργο των τελευταίων ετών στο νησί μας!

Μετά από μια μακρά διαδικασία, που διήρκεσε περισσότερα από 2 χρόνια, ο Δήμος μας παρέλαβε πλήρως ώριμες και ολοκληρωμένες τις μελέτες του έργου «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου Κυθήρων». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 31.094.065,28€ (με το Φ.Π.Α.). Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε έκταση και προϋπολογισμό έργο που έχει μελετηθεί για το νησί μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι οι 2 παρατάξεις της μειοψηφίας δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τις ανωτέρω μελέτες (αρ. απόφασης 69/2022).

Η μελέτη που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 υποέργα:

  1. «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου Κυθήρων – Δίκτυα Αποχέτευσης» προϋπολογισμού 21.700.000,00€.

Προβλέπεται η κατασκευή 40 χιλιομέτρων αποχετευτικών δικτύων που θα συνδέσουν με την ΕΕΛ Καψαλίου τους οικισμούς: Μυλοπόταμος (Άνω, Κάτω, Πίσω Πηγάδι), Καρβουνάδες, Σταθιάνικα, Κοντολιάνικα, Τσικαλαρία, Φατσάδικα, Λιβάδι, Κάτω Λιβάδι, Κατούνι, Τραβασαριάνικα, Κάλαμος, Σταυρός Καψαλίου καθώς και το δυτικό τμήμα της Χώρας (Βαρυπατιάνικα, Εσταυρωμένος, Κοιμητήριο). Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 9 αντλιοστασίων καθώς και φρεάτιο υποδοχής/κένωσης βυτίων λυμάτων στο χώρο του αμαξοστασίου προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης βοθρολυμάτων. Επιπλέον, τα δίκτυα έχουν σχεδιαστεί με τις κατάλληλες διατομές ώστε σε επόμενο χρόνο να μπορούν να δεχθούν λύματα και από την ευρύτερη περιοχή των Φρατσίων, καθώς και τους οικισμούς Κεραμωτό, Πιτσινιάνικα, Καλησπεριάνικα, Καλοκαιρινές και Δρυμώνα, ήτοι το σύνολο των οικισμών του νοτίου τμήματος των Κυθήρων.

  1. «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός Ε.Ε.Λ. Καψαλίου Κυθήρων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» προϋπολογισμού 4.946.990,00€.

Προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου από Β΄ βαθμού που είναι σήμερα σε Γ΄ βαθμού, μέσα από την κατασκευή νέων σύγχρονων συστημάτων προεπεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, απολύμανσης, ενέργειας κ.λπ.

  1. «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,62KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering) για τον Δήμο Κυθήρων» προϋπολογισμού 620.000,00€.

Προβλέπεται η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 499,62KW στο χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου (Φράτσια) με στόχο τον συμψηφισμό του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού και των δικτύων και συστημάτων αποχέτευσης νοτίου τμήματος Κυθήρων. Το έργο είναι πρωτοποριακό καθώς συμβαδίζει με τις εθνικές πολιτικές ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ παράλληλα αποδεικνύει στην πράξη τον βιώσιμο ενεργειακό προσανατολισμό της Δημοτικής Αρχής.

  1. «Τηλεμετρία – τηλεέλεγχος αντλιοστασίων αποχέτευσης Κυθήρων», προϋπολογισμού 1.880.115,28€.

Προβλέπεται η εφαρμογή πλήρους συστήματος τηλεμετρίας και τηλεελέγχου για τα αντλιοστάσια της αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν στο νότιο μέρος των Κυθήρων, προκειμένου η αποχέτευση να λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο και χωρίς την ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η πρόταση περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και 4 υποστηρικτικά υποέργα για να καλύψει τα κόστη που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου για την Διαχείριση των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), για Αρχαιολογικές Εργασίες και μετακίνηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) καθώς και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης.

Η επέκταση των δικτύων αποχέτευσης μέχρι και τον οικισμό του Μυλοποτάμου υπήρξε σταθερή άποψη της Δημοτικής Αρχής ήδη από το 2019. Μάλιστα η παράταξη της Δημοτικής Πλειοψηφίας είχε αναφέρει σε δελτίο τύπου της 22/05/2019 τα εξής: «Η σύνδεση περισσοτέρων οικισμών, πάντα μετά από την πραγματοποίηση των απαραίτητων μελετών και των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων, θα επιτρέψει και την τεχνολογική αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ». Σήμερα, 3 χρόνια μετά, η Δημοτική Αρχή, απόλυτα πιστή στη δέσμευσή της προς τους πολίτες, παρουσιάζει πλήρεις και ολοκληρωμένες μελέτες για το αποχετευτικό δίκτυο, όχι μόνο του Μυλοποτάμου, αλλά του συνόλου σχεδόν του νοτίου τμήματος των Κυθήρων.

Η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται με ουσιαστικά έργα όπως αυτό, που αποτελεί αναντίρρητα ένα ιστορικό – εμβληματικό έργο για το νησί μας, το οποίο μελετήσαμε και ωριμάσαμε εξαρχής, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με απόλυτη προσήλωση στο πρόγραμμά μας που έχει εγκριθεί από τους πολίτες.

Η πρόταση χρηματοδότησης του έργου κατατέθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα αξιολογηθεί άμεσα.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης