Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022  για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων.

  1. ΔΕ Οδηγών Γ ή C κατηγορίας, (3 θέσεις)
  2. ΥΕ Εργατών καθαριότητας, (6 θέσεις)

Κατεβάστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Ανακοίνωση
  2. Αίτηση
  3. Παράρτημα
  4. Αίτηση Μόνιμης Κατοικίας
  5. Υπεύθυνη δήλωση

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης