3 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» για την ύδρευση των Κυθήρων και Αντικυθήρων

3 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» για την ύδρευση των Κυθήρων και Αντικυθήρων

Ένα από τα σημαντικότερα έργα των τελευταίων ετών πέτυχε να χρηματοδοτήσει η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού της προγράμματος. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα και κατόπιν θετικής αξιολόγησης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το έργο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Κυθήρων» με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 3.059.686,00€. Οι μελέτες του έργου εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας με την συμπαράσταση και συνεργασία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα 2 υποέργα, που θα δημοπρατηθούν διακριτά με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό:

 1. «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών», προϋπολογισμού 1.193.548,39€ (απαλλάσσεται από το ΦΠΑ). Το έργο αφορά σε αντικατάσταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης τα οποία είναι κατασκευασμένα από αγωγούς αμιαντοτσιμέντου την δεκαετία 1960 – 1970, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες απώλειες σήμερα, όπως και σε διασύνδεση υπαρχουσών δεξαμενών με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση των γεωτρήσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του διαθέσιμου πόσιμου υδατικού δυναμικού. Το συνολικό μήκος των νέων σύγχρονων δικτύων ανέρχεται σε 23.290 μέτρα και κατανέμεται γεωγραφικά ως εξής:
 • Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού Δεξαμενής Πετρουνίου – Δεξαμενής Ποταμού (TACAN): 3740m.
 • Αντικατάσταση παλαιού αγωγού διανομής αμιάντου από Διασταύρωση της οδού Πετρουνίου – Γερακαρίου με την οδό Διακοπουλιανίκων έως την Δεξαμενή Ποταμού: 3770m.
 • Αντικατάσταση τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού Δεξαμενής Πετρουνίου – Δεξαμενής Γερακαρίου: 500m.
 • Αντικατάσταση του αγωγού εκμετάλλευσης των γεωτρήσεων Πλακουτά, Κουμέλια, Συνεταιρισμός έως Δεξαμε νή Ποταμού (TACAN): 755m.
 • Διασύνδεση Δεξαμενής Γεωργά με Κεντρική Δεξαμενή Σκληρής (καταθλιπτικός αγωγός): 4315m.
 • Αντικατάσταση κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού διανομής οικισμών, Αρωνιαδίκων – Φριλιγκιανίκων – Καστρισιανίκων: 1900m.
 • Διασύνδεση Δεξαμενής Κοντολιανίκων με υδατόπυργο Αγίας Κυριακής (καταθλιπτικός αγωγός): 2425m.
 • Διασύνδεση Δεξαμενής Κοντολιανίκων – Δεξαμενηής Καφήνας (Γουδιάνικα)  (καταθλιπτικός αγωγός): 1945m. 
 • Κύριος τροφοδοτικός αγωγός διανομής από Δεξαμενή Καφήνας σε οικισμούς Γουδιάνικα – Άγιος Ηλίας – Κοντολιάνικα και εκείθεν προς Λιβάδι: 1945m.
 • Διασύνδεση υδατόπυργου Αγ. Κυριακής και Δεξαμενής Καφήνας στα Γουδιάνικα: 1995m.
 1. «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κυθήρων», προϋπολογισμού 1.860.000,00€ (με το ΦΠΑ). Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) νέων μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και πέντε (5) αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (waterkiosk), με σκοπό την παροχή επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση στους κατοίκους και τους επισκέπτες των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Οι νέες μονάδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους που έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού θα εγκατασταθούν ως εξής: στις περιοχές Καψάλι και Αυλέμονας από μια (1) φορητή μονάδα ημερήσιας δυναμικότητας 300m3 πόσιμου νερού και στα Αντικύθηρα εντός υφιστάμενου κτιρίου μία (1) μονάδα ημερήσιας δυναμικότητας 100m3 πόσιμου νερού. Οι πέντε (5) αυτόνομες μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού (waterkiosks) ημερήσιας δυναμικότητας 6m3 πόσιμου νερού εκάστη, θα εγκατασταθούν στους οικισμούς Αγ. Πελαγία, Ποταμός, Καψάλι, Λιβάδι και Αυλέμονας, και θα επεξεργάζονται το νερό του δημοτικού δικτύου. Η προμήθεια της κάθε μονάδας αφαλάτωσης θα περιλαμβάνει εκτός του απαραίτητου εξοπλισμού, την φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση με κάθε απαραίτητο δίκτυο, εκπαίδευση χρήσης και λειτουργίας, διενέργεια λειτουργικών δοκιμών, ελέγχων και αναλύσεων του παραγόμενου νερού και παράδοση της σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Πλέον ο Δήμος μας θα διαθέτει 6 μονάδες αφαλάτωσης (2 στην Αγ. Πελαγία και από 1 σε Διακόφτι, Αβλέμονα/Παλαιόπολη, Καψάλι και Αντικύθηρα), εκ των οποίων αυτές της Αγ. Πελαγίας και του Διακοφτίου έχουν ήδη δημοπρατηθεί με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Με αφορμή τη νέα αυτή σημαντική χρηματοδότηση, ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, δήλωσε τα ακόλουθα: «Για ακόμα μία φορά, ο Δήμος Κυθήρων κατορθώνει να εντάξει μεγάλα αναπτυξιακά έργα υποδομής, αυτή τη φορά στο πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’. Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και τις υπηρεσίες της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου, καθώς και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας Αττικής για την προσήλωσή τους στους μελετητικούς στόχους που έχουμε θέσει, προκειμένου να επιτύχουμε μεγάλες χρηματοδοτήσεις έργων, όπως σταθερά πράττουμε από το 2014 μέχρι σήμερα. Με τα έργα αυτά, επιλύονται πολύ σημαντικά προβλήματα ύδρευσης σε όλο το νησί, γεγονός σημαντικό τόσο για τους μόνιμους κατοίκους, όσο και για την τουριστική ανάπτυξη. Η ένταξη μεγάλων έργων θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, προς όφελος των πολιτών και ως η καλύτερη απάντηση σε κάθε έκφραση μικροπολιτικής και μικρότητας από όπου και αν προέρχεται».

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης